DFK
Kreisgruppe
Rybnik
Portal
Zarząd oddziału:
1
Rufin
Maciejczyk
przewodniczący
2
Józef 
Kuc 
z-ca przewodniczącego
3
Józef 
Riemel  
z-ca przewodniczącego
4
Bronisław
Da-Via  
z-ca ds. kultury
5
Elżbieta 
Materzok
z-ca ds. kultury
6
Irena
Wita 
z-ca ds. kultury
7
Karol
Ucher
z-ca ds. kultury
8
Stefania
Worwa
główna księgowa
9
Romuald
Kober 
członek
10
Jan
Malczewski
członek
11
Jan
Sebastian 
członek
Grupa Rybnik - Niedobczyce
 

Elżbieta

Materzok
Przewodnicząca
 

Wioletta

Króliczek 
z-ca przewodniczącego
 

Jan

Malczewski 
Skarbnik
 

Katarzyna

Libowska   
Członek
 

Aldona

Gryt    
Członek
 

Irena

Wita           
Sekretarz
Grupa Rybnik - Wielopole
 

Romuald

Kober przewodniczący
 

Krystyna

Motzko
Sekretarz
 

Irena 

Student  Skarbnik
 

Alojzy

Śleziona  Członek
Grupa Rybnik - Centrum
 

Jan

Sebastian   Przewodniczący
 

Eryka

Bujok z-ca przewodniczącego
 

Jadwiga

Wsolak   Członek
 

Zofia

Mielnik   Członek
 

Alojzy

Michalski   Członek
 

Józef

Małek           Członek
Grupa Rybnik - Boguszowice
  Bronisław Da-via Przewodniczący
  Urszula Chmiel z-ca przewodniczącego
  Maria Czepczor skarbnik
  Bernadia Czepczor Sekretarz
  Leonard Świenty Członek
Jejkowice - Chór
  Karol Ucher Przewodniczący
  Rufin Maciejczyk z-ca przewodniczącego
  Stefania Worwa Skarbnik
  Józef Riemel Członek
  Bolesław Grzenia Członek
Komisja Rewizyjna
  Wioletta Króliczek

Przewodnicząca

  Bronisława Laska

z-ca przewodniczącej

  Bolesław Grzena

Członek

Biuro Zarządu Oddziału jest czynne: wtorek i czwartek  14:00 do 17:00 oraz w środę 9:30 do 12:00 

Nr telefonu: 0048  (032) 42 37 757 ( numer jest wspólny dla wszystkich grup za wyjątkiem grupy Rybnik - Centrum) 

Nr telefonu grupy Rybnik Centrum 0048  (032) 42 28 78